پر سیاوش نمایش بزرگتر

پر سیاوش

20,000 تومان

اطلاعات بیشتر

دارای طبع گرم و خشک

موارد مصرف:

تب بر، ضد سرماخوردگی و گلو درد، مفید در درمان برونشیت، ضد صفرا، بلغم و سودای موجود در معده، مفید در دفع سنگ کلیه و مثانه، مدر و بازکننده قائده.

بخور پر سیاوش بازکننده بینی است. ماشاژ مو با دم کرده پر سیاوش مفید در درمان موخوره.

موارد منع مصرف:

مصرف دراز مدت پر سیاوش برای قلب و ریه مضر است؛ برای این منظور توصیه می شود به ازای 10 روز استفاده، 5 روز فاصله بگذارید، سپس دوباره مصرف شود.

تنها یک فنجان در روز مصرف شود مگر در سرماخوردگی های حاد تا سه فنجان در روز به مدت 4 روز.