پر سیاوش نمایش بزرگتر

پر سیاوش

10,000 تومان

اطلاعات بیشتر

دارای طبع گرم و خشک

خواص پر سیاوش

  • تب بر

  • ضد سرماخوردگی و گلو درد

  • مفید در درمان برونشیت

  • ضد صفرا

  • بلغم و سودای موجود در معده

  • مفید در دفع سنگ کلیه و مثانه

  • مدر و بازکننده قائده

بخور پر سیاوش بازکننده بینی است.

ماشاژ مو با دم کرده پر سیاوش مفید در درمان موخوره.

موارد منع مصرف:

مصرف دراز مدت پر سیاوش برای قلب و ریه مضر است؛ برای این منظور توصیه می شود به ازای 10 روز استفاده، 5 روز فاصله بگذارید، سپس دوباره مصرف شود.